Endeks Finansal Danışmanlık

Endeks Finansal Danışmanlık teknolojiden savunma sektörüne kadar çeşitli sektörlerde stratejik yatırımlara odaklanır. İlgilenilen yatırım projeleri Türkiye ve çevresindeki bölgelerde yer alıp Avrupa ve ABD’li kurumlar ile birlikte yürütülmektedir. Endeks Finansal Danışmanlık kendine özgü vizyonu ve bakış açısı ile projeler geliştirir ve büyümenin tüm kademelerindeki yeni fırsatları araştırır.

Projelerin bir parçası olarak, Endeks Finansal Danışmanlık birleşme ve satın alma işlemleri üzerine yoğunlaşır, projelere potansiyel ortaklar belirler, borç veya öz kaynak yoluyla finansman bulunmasını sağlar.

Endeks Finansal Danışmanlık, sermayedar ortak ve/veya çözüm ortağı olarak yatırım projelerinin kaynak planlaması ve yönetiminde de yer alabilmektedir.

Endeks Holding şemsiyesi altında Endeks Finansal Danışmanlığın Avrupa ve ABD’li kurumsal yatırımcılar ve yatırım bankaları ile iş ortaklıkları bulunmaktadır.

Endeks Finansal Danışmanlık hem Türkiye’de hem de yakın coğrafi bölgede çeşitli sektörlerde projeler ile ilgilenmektedir. Endeks Finansal Danışmanlığın oldukça geniş bir iletişim ağına sahip olması projelere ve potansiyel yatırımcılara ve/veya müşterek yatırımcılara ulaşmasına olanak verir.

Endeks Finansal Danışmanlığın tecrübeli ve güvenilir ekibi, en yenilikçi projeleri bile hayata geçirmektedir.