Endeks Enerji

Enerji piyasalarında Türkiye’nin önemi hem bölgesel bir enerji geçiş merkezi hem de büyüyen bir tüketici olarak artmaktadır. Geçtiğimiz on yılda Türkiye’deki hızlı ekonomik büyüme, sanayileşme ve istikrarlı nüfus artışı ile birlikte enerji sektörü dönüşüm geçirmektedir. Türkiye’nin enerji talebi son yıllarda hızla artmaktadır. Hatta OECD ülkeleri arasında enerji talebinde en hızlı büyüme Türkiye’de görülmektedir. Türkiye’nin OECD ortalaması ile kıyaslandığında düşük olan kişi başına düşen enerji tüketim miktarı, büyüme potansiyelinin göstergesidir.

2012 yılında toplam elektrik tüketimi %5,1 artış göstererek 243 milyar kilovat saate ulaşmıştır. Türkiye’nin elektrik talebi 2001 ve 2010 yılları arasında %70 artış göstermiştir.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Türkiye’de enerji kullanımının önümüzdeki on yıl içinde ikiye katlanması beklenmekle, elektrik talep artışının ise daha da hızlı bir ilerleme göstermesi beklenmektedir. Türkiye’nin rolü enerji kaynakları için önemli bir pazar olmasının yansıra bir enerji geçiş merkezi olarak çok önemlidir. Rusya, Hazar Bölgesi ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya petrol ve doğalgaz akımında anahtar konumundadır.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’nın onayladığı 2010 – 2019 TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Kapasite Projeksiyon Raporu’na göre 2016 yılından sonra enerji açığı beklenmektedir.

2012 yılı itibariyle Türkiye’nin kurulu kapasitesi 57,058 MW olmuştur. 2023 yılında hedef 100,000 MW kurulu kapasiteye sahip olmaktır.

Ayrıca Kyoto Anlaşması’ndan esinlenerek dünya genelinde enerji politikalarında önemli bir değişim var, Türkiye gelecekteki enerji talebini yerine getirirken yeni dünya standartlarını takip etmektedir.

Endeks Enerji, Türkiye ve çevresindeki bölgede enerji projelerini geliştirmeye ve hızlandırmaya odaklanmıştır.

 

Endeks Holding Energy (Wind, Solar, Biomass)

 

Türk Hükümeti, Strateji Belgesi’ne göre, 2023 yılına kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payını en az %30 arttırmayı hedefliyor. Hedef kapasite, rüzgâr enerji santralleri için 20,000 MW, güneş enerji santralleri için 3,000 MW’ tır.

Türkiye enerji sektöründeki yatırım ve inovasyonları teşvik için bir dizi tedbir uygulamıştır. Hükümet, Aralık 2010 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarında yatırımlara ivme kazandıracak tarife garantisi mevzuatı yasasını kabul etmiştir.