Endeks
Anasayfa

Endeks Holding ve Grubu’nun faaliyet alanları stratejik yatırımlar, madencilik, enerji ve bilgi teknolojileri üzerine yoğunlaşmıştır. Faaliyetlerini sürdürürken Endeks Holding ve Grup şirketleri etik değerleri, çevre bilincini ve sosyal sorumluğu her zaman ön planda tutmaktadır.

Bütünlük
Tevazu
Şeffaflık
Standartlarımız

1996 yılından bu yana Endeks Holding ve Grubu uluslararası platformda elde ettiği uzmanlık ve onlarca yıllık birikimlerini birleştirerek, dünya kaynaklarını duyarlılıkla değerlendiren ve ülkemizi ticari anlamda daha iyi bir konum haline getiren yatırımlar yapmaya, işletmeler kurmaya ve bu işletmeleri çalıştırmaya odaklanmıştır. Endeks Holding ve Grubu “en büyük değil, en iyilerden biri olmak” hedefini her zaman muhafaza ederek bu doğrultuda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Endeks Holding ve Grubu’nun amacı yabancı şirketlerin bilgi, birikim ve tecrübelerini ülkemize aktarmak üzere köprü kurmak ve ortaklıklar meydana getirmektir. Endeks Holding ve Grubu yatırım kriterlerine uygun gördüğü sektör ve projelerde adımlarını atarken uluslararası alanda kendi tecrübelerini ispatlamış şirketlerle işbirliği yapmaktadır.